ACREDULA BENEDICTA s.r.o. - Interna alergologie, Masarykovo náměstí 2667, 530 02 Pardubice
Tomáš Sýkora Acredula Benedicta s.r.o.
Úvod AB novinky Informace Vyšetřovací metody Zátěžová vyšetření Rezervace Ke stažení Kontakt Odkazy

**********************************************************************

25.3.2020

INFORMACE COVID 19

Ministerstvo zdravotnictví ČR ignoruje ambulantní poskytovatele zdravotnických služeb. Dosud nebyla podána jasná pravidla pro poskytování ambulantních zdravotních služeb.

Naše situace: Dezinfekčních prostředků máme dostatek, ty si nakupujeme pravidelně a vždy s předstihem

Ochranné prostředky nám byly přiděleny v omezené míře. Na krátkou dobu je máme k dispozici a jsou přislíbeny další dodávky

Samozřejmě, že budou ošetřeni všichni, kdo mají zdravotní obtíže. Časy si domlouvejte telefonicky.

V chaosu, který ve zdravotnictví nastal jsme nuceni přijmout tato opatření:

Předem domluvená vyšetření budou prováděna po předchozí telefonické dohodě. Prosíme kontaktujte nás, abychom se dle situace mohli domluvit.

Akutní pacienty prosíme, aby nevstupovali do čekárny a kontaktovali nás na telefonu, mějte trpělivost, protože linka bývá přetížena.

Telefonní číslo: 773 665 060

Nebude odebírat krevní vzorky, vyjma těch, které spěchají z důvodu možné prodlevy.

Nebudeme provádět bronchokonstrikční testy

Léčba alergenem zatím bude pokračovat dle individuální domluvy (je problém v době nastupující pylové sezóny)

Pacienty substituované imunoglobuliny žádáme o telefonický kontakt, abychom mohli imunoglobuliny podat v době uzavřené ordinace.

Pokud máte příznaky akutní respirační infekce, kontaktujte nás telefonicky, domluvíme čas a postup.


Zabezpečeni léky budete elektronicky, pokud dodržujete domluvené termíny kontrol, pokud ne , nepožadujte je. 

Pokud  požadujete  odeslat  elektronický  recept.:

  •  uveďte vaše nacionále a kontakt, na který jej chcete poslat
  • uveďte, svůj  současný zdravotní stav, a změny v  celé medikaci od poslední kontroly
  • prohlášení, že nejste hospitalizováni

Nedělejte  si zbytečné zásoby, aby  nezkolaboval  zásobovací  systém

25.03.2020


**********************************************************************

 


INFORMACE
COVID 19
Ministerstvo zdravotnictví ČR ignoruje ambulantní poskytovatele zdravotnických služeb. Dosud nebyla podána jasná pravidla pro poskytování ambulantních zdravotních služeb.
Naše situace: Dezinfekčních prostředků máme dostatek, ty si nakupujeme pravidelně a vždy s předstihem
Ochranné prostředky nám byly přiděleny v omezené míře. Na krátkou dobu je máme k dispozici a jsou příslí-
beny další dodávky
Samozřejmě, že budou ošetřeni všichni, kdo mají zdravotní obtíže. Časy si domlouvejte telefonicky.
V chaosu, který ve zdravotnictví nastal a neschopnosti státu péči jsme nuceni přijmout tato opatření:
Domluvená vyšetření budou prováděna po předchozí telefonické dohodě. Prosíme kontaktujte nás, abychom se dle situace mohli domluvit.
Akutní pacienty prosíme, aby nevstupovali do čekárny a kontaktovali nás na telefonu, mějte trpělivost, protože linka bývá přetížena.
Telefonní číslo: 773 665 060
Nebude odebírat krevní vzorky, vyjma těch, které spěchají z důvodu možné prodlevy.
Nebudeme provádět bronchokonstrikční testy
Léčba alergenem zatím bude pokračovat dle individuální domluvy (je problém v době nastupující pylové sezóny)
Pacienty substituované imunoglobuliny žádáme o telefonický kontakt, abychom mohli imunoglobuliny podat v době uzavřené ordinace.
Pokud máte příznaky akutní respirační infekce, kontaktujte nás telefonicky, domluvíme čas a postup.
Zabezpečeni léky budete elektronicky, pokud dodržujete domluvené termíny kontrol, pokud ne , nepožadujte je¨

22.3. 2020
INFORMACE
COVID 19
Ministerstvo zdravotnictví ČR i Krajský úřad Pardubického kraje nadále ignorují ambulantní poskytovatele zdravotnických služeb. Dosud nebyla podána jasná pravidla pro poskytování ambulantních zdravotních služeb.
Naše situace: Dezinfekčních prostředků máme dostatek, ty si nakupujeme pravidelně a vždy s předstihem
Ochranné prostředky nám byly přiděleny odpoledne 19.3.2020 v 1 kusu roušky na osobu. Tato rouška nemá delší efekt než 2-3 hodiny. Tedy v současné době nemáme opět nic.
Samozřejmě, že budou ošetřeni všichni, kdo mají zdravotní obtíže. Časy si domlouvejte telefonicky.
V chaosu, který ve zdravotnictví nastal a neschopnosti státu péči jsme nuceni přijmout tato opatření:
Domluvená vyšetření nebudou většinou prováděna, prosíme kontaktujte nás, abychom se dle situace mohli domluvit.
Akutní pacienty prosíme, aby nevstupovali do čekárny a kontaktovali nás na telefonu, mějte trpělivost, protože linka bývá přetížena.
Telefonní číslo: 773 665 060
Nebude odebírat krevní vzorky, vyjma těch, které spěchají z důvodu možné prodlevy.
Nebudeme provádět bronchokonstrikční testy
Léčba alergenem zatím bude pokračovat dle individuální domluvy (je problém v době nastupující pylové sezóny)
Pacienty substituované imunoglobuliny žádáme o telefonický kontakt, abychom mohli imunoglobuliny podat v době uzavřené ordinace.
Pokud máte příznaky akutní respirační infekce, kontaktujte nás telefonicky, domluvíme čas a postup.
Zabezpečeni léky budete elektronicky, pokud dodržujete domluvené termíny kontrol-
22.03.2020 13:28:05
18.3.2020
INFORMACE
COVID 19
Ministerstvo zdravotnictví ČR i Krajský úřad Pardubického kraje zcela ignorují ambulantní poskytovatele zdravotnických služeb. Omezují se na opakovaní zbytečných proklamací a příslibů. Došlo k omezení vycházení, ale nebylo vydáno žádné organizační doporučení pro poskytování ambulantních zdravotních služeb. Do dnešního dne nebyly zodpovědné orgány schopny zajistit dostupnost ochranných prostředků pro sestry a lékaře prvních kontaktů.
naše situace: Dezinfekčních prostředků máme dostatek, ty si nakupujeme pravidelně a vždy s předstihem
Ochranné prostředky nemáme žádné, nejsou dostupné. Všechny přísliby se ukazují jako nepravdivé
Vhledem k tomu, že dnešního rána přes media ministr zdravotnictví zakazuje pacientům „zbytná vyšetření“ , nezbývá než se omezit pouze na akutní případy. Akutním případem rozumíme , ten kde je bezprostředně ohrožen živit nebo by v důsledku prodlevy mohlo dojít k vážnmu poškození zdraví nebo kvalit y života
V chaosu, který ve zdravotnictví nastal a neschopnosti státu péči organizovat, mám obavu, že bychom při zachování plného provozu , mohli být obviňování z šíření koronaroviru.
Jsem nucen přijmout tato opatření:
Domluvená vyšetření nebudou většinou prováděna, prosíme kontaktujte nás, abychom se dle situace mohli domluvit.
Akutní pacienty prosíme, aby nevstupovali do čekárny a kontaktovali nás na telefonu, mějte trpělivost, protože linka bývá přetížena.
Telefonní číslo: 773 665 060
Nebude odebírat krevní vzorky, vyjma těch, které spěchají z důvodu možné prodlevy.
Nebudeme provádět bronchokonstrikční testy
Léčba alergenem zatím bude pokračovat dle individuální domluvy to je problém v době nastupující pylové sezóny)
Pacienty substituované imunoglobuliny žádáme o telefonický kontakt, abychom mohli imunoglobuliny podat v době uzavřené ordinace.
Pokud máte příznaky akutní respirační infekce, kontaktujte nás telefonicky, domluvíme čas a postup.
Zabezpečeni léky budete elektronicky, pokud dodržujete domluvené termíny kontrol-

18.3.2020 7:52

16.3.2020
INFORMACE
COVID 19
Ministerstvo zdravotnictví ČR i Krajský úřad Pardubického kraje zcela ignorují ambulantní poskytovatele zdravotnických služeb. Omezují se na opakovaní zbytečných proklamací a příslibů. Došlo k omezení vycházení, ale nebylo vydáno žádné organizační doporučení pro poskytování ambulantních zdravotních služeb. Do dnešního dne nebyly zodpovědné orgány schopny zajistit dostupnost ochranných prostředků pro sestry a lékaře prvních kontaktů.
Naše situace: Dezinfekčních prostředků máme dostatek, ty si nakupujeme pravidelně a vždy s předstihem
Ochranné prostředky nemáme žádné, nejsou dostupné. Všechny přísliby se ukazují jako nepravdivé
Přesto nehodláme uzavřít ordinaci.

Domluvená vyšetření budou dále ve stejném režimu.
Akutní pacienty prosíme, aby nevstupovali do čekárny a kontaktovali nás na telefonu, mějte trpělivost, protože linka bývá přetížena.
Telefonní číslo: 773 665 060
Nebude odebírat krevní vzorky, vyjma těch, které spěchají z důvodu možné prodlevy.

Nebudeme provádět bronchokonstrikční testy
Léčba alergenem zatím bude pokračovat, ale musíme zajistit, aby nebyl počet pacientů v čekárně větší než 5
Pacienty substituované imunoglobuliny žádáme o telefonický kontakt, abychom mohli imunoglobuliny podat v době uzavřené ordinace.
Pokud máte příznaky akutní respirační infekce, kontaktujte nás telefonicky, domluvíme čas a postup.

Od 1.1.2018 zákon přikazuje vystavovat  recepty pouze v  elektronické podobě.

Je pravděpodobné, že bude proces o něco komplikovanější a že  budete na předpis déle čekat.

Recept  musí  být  předán  osobně,  je  možné i na  ověřený  e  mail a  mobil

 

To,že je možnost  odeslat  recept  e  mailem, neznamená, že se tak  činí  bez předepsaných kontrol."Na  dálku" bude  vystaven  recept  pouze  po předchozí  dohodě  ( léky neyvyšly  do  další kontroly,  ztráta pohotovstního léku....)

 

Pokud  požadujete  odeslat  elektronický  recept.:

 

  • uveďte vaše nacionále a kontakt, na který jej chcete poslat
  • uvedte, že  nedošlo k  zhoršení vašeho zdravotního stavu a že neužíváte jinou medikaci z jiné indiakce, než jst uvedli připoslením vyšetření 
  • prohlášení, že nejste hospitalizováni
  • nepožadujte léky, pokud jste nedodrželi předepsanou kontrolu.
Copyright © 2006-2020 - MUDr. Tomáš Sýkora - Všechna práva vyhrazena

Programování, webdesign a webhosting Petr Holec